Mamologické vyšetření

Mamologické vyšetření a sono prsou provádí i specialisté na klinice estetické medicíny Perfect Clinic. Od roku 2013 máme ve svém týmu mamoložku a sonografistku a provádíme vyšetření prsou pacientkám před i po operaci prsou a také všem ženám, které chtějí mít jistotu, že v jejich prsou nedochází k nádorovým změnám. Statistika kliniky jasně ukazuje, jak jsou tato vyšetření důležitá a že rakovina prsu není jen záležitostí žen v rizikové skupině nad 45 let věku, ale postihuje i ženy daleko mladší.

 

Mamo2_maly

 

Od roku 2013 jsme v rámci předoperační přípravy v Perfect Clinic vyšetřili 215 žen a u 3 z nich byl odhalen vznikající rakovinný nádor prsu. Díky tomuto včasnému zachycení nádoru, nebylo nutné, aby pacientky podstoupily mastektomii. Statistika ukazuje, jak důležité je toto předoperační vyšetření prsou u klientek provádět, i když není povinné. „Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a dodává, že pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku: „V důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.

V Perfect Clinic klademe důraz na mamologické vyšetření a sono prsou i po samotné plastické operaci. Vyloučí se tak nejen případné vady implantátu, ale také zhoubné či nezhoubné onemocnění prsu. Vyšetření se provádí rok po operaci a dále v pravidelných ročních termínech kontrol u plastického chirurga. Klient ušetří duplicitní návštěvy u dalších lékařů a má odborný dohled v rámci kontroly na jedné klinice.

 

Mamo1_maly

 

K preventivnímu vyšetření se do Perfect Clinic dostavilo 402 pacientek ve věku 20 ­ 50 let, z toho 76 z nich si vyžádalo zvýšenou pozornost nálezu. 19 pacientek bylo odesláno k biopsii do FN Motol, ve které tým specialistů Perfect Clinic také působí. Dvěma pacientkám bylo na základě genetických testů zjištěno, že riziko vzniku rakoviny je v jejich případě 3x větší, než u zdravých žen. 40 pacientek je v Perfect Clinic sledováno pro benigní onemocnění prsou (nezhoubné fibroadenomy a cysty s netypickým obrazem).

Jak vyšetření prsou v Perfect Clinic probíhá?

Vyšetření prsou trvá asi 40 minut a zahrnuje komplexní vyšetření mamologem a sonografistou. Není nijak bolestivé a pacientky se nemusí ničeho obávat. Objednané pacientky hovoří nejprve s naší mamoložkou, která důkladně zhodnotí rodinnou anamnézu a provede pohmatové vyšetření prsou. Sezení s mamologem trvá přibližně 20 minut, pak pacientka odchází na ultrazvukové vyšetření k sonografistovi. Sono se provádí na lehátku v leže, na prsa je nanesen speciální gel a oblast se vyšetřuje ultrazvukovou sondou. Na základě výsledků mamolog stanoví další postup. U žen nad 45 let věku a v některých případech si nás lékař vyžádá i mamografické vyšetření.

„Screeningem prsu u žen nad 45 let se prokáže nádor v nehmatném stadiu asi u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ tlumočí statistiky sonografistka Eva Hledíková.

Statistiky naší kliniky ukazují, že riziko vzniku rakoviny prsu není jen záležitost žen nad 45 let, ale rizikovými skupiny jsou i ženy daleko mladší, které do celoplošného screeningu nespadají. Samovyšetřování prsou by měly provádět ženy od 20 let věku a při jakémkoliv podezření by se měly odebrat na speciální pracoviště, pro kompletní vyšetření. Jedině včasné odhalení nádoru vede k úplnému uzdravení bez následků.